EN EL APARTADO XINZO-NOTICIAS DE ESTA PÁGINA ENCONTRARÁN TODA LA INFORMACIÓN DE LO QUE IREMOS PONIENDO EN PRÁCTICA A PARTIR DEL DÍA 17 DE MAYO, DOMINGO

.NOTA: DENDE AGORA NO APARTADO DE CATEQUESES DESTA MESMA PAXINA HABERÁ UNHA PEQUENA CATEQUESES PARA OS NENOS/AS SEMANAL. ESPERANDO QUE SERVA DE AXUDA PARA OS PAIS/NAIS E CATEQUISTAS DURANTE ESTE TEMPO QUE NOS TOCOU VIVIR. PAXINA DE INICIO/XINZO/CATEQUESES.