FESTA DA PRESENTACIÓN DO SEÑOR (2-2-2023)

Na Misa das 7 da tarde bendecirónse as candeas e a ela invitamos os 37 denos/as que bautizamos na Parroquia neste último ano (inda que non poideron acudir todos). O final da Misa unha nai, no nomede todos/as ofreceu os nenos/as a Virxen pediendolle a súa proteción e ofrecendolle unha rosa blanca.