A Pena

HORARIO DE MISAS:

Esta parroquia ten Misa todos os domingos ás 12:00 h. da mañá.