Morgade

HORARIO DE MISAS:

Os domingos haberá Misa ás 11 da mañá.
Pola semana, cando se anuncie o domingo anterior.